info.cps@cpost.cz +420 267 220 801

Přístupové a docházkové systémy

Přístupové systémy

Systémy, které Vám usnadní správu a kontrolu přístupů do místností, objektů.

  • Náhrada za klíče - zaměstnanci dovolíte přístup jen do oprávněných prostor
  • Přehled nad průchody dveřmi
  • Jednoduché zablokování přístupu nežádoucí osobě
  • Možnost mít různá oprávnění pro vstupy
  • Pohodlná správa systému přes PC

Docházkové systémy

Splnění zákonné povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele

  • Efektivní dohled nad docházkou zaměstnanců
  • Přizpůsobení systému konkrétním požadavkům zákazníka
  • Hlídání přestávek, přesčasů
  • Možná provázanost s přístupovým systémem

Co obnáší instalace systému

Zjištění stávajícího řežimu vedení docházky. Získání přehledu požadavků od zákazníka a konzultace jeho představ o funkčnosti.
Výběr odpovídajícího řešení tak, aby zákazník získal všechny požadované vlastnosti.
Instalace hardware a software. Provotní nastavení systému a jeho oživení.
Spuštění systému a doladění dalších dílčích požadavků. Doporučujeme spuštění ve dvou fázích - zkušební režim, kdy je možné systém doladit dle aktuálního provozu a posléze spuštění ostrého provozu, kdy je systém již odladěn a plně funkční.
Nahoru