info.cps@cpost.cz +420 267 220 801

Elektronické zabezpečovací systémy

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) slouží k ochraně Vašeho majetku před vnikem nežádoucí osoby. Celý systém lze navrhnout s využitím kabeláže (drátově) nebo bezdrátově. Proto lze systém instalovat kdykoli v průběhu stavby nemovitosti i po jejím skončení. PZTS jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné s běžnými elektrospotřebiči. Mozkem celého systému je tzv. ústředna, která vyhodnocuje stav detektorů, jež jsou v objektu instalovány.

  • Návrh zabezpečovacího systému
  • Pohybové detektory
  • Tísňové hlásiče
  • Doplňková požární ochrana
  • Přenos zpráv na DPPC
  • Vnitřní i venkovní detekce
  • Videoverifikace
  • Ochrana perimetru
  • Přenos zpráv na DPPC

Co obnáší instalace systému

Konfiguraci PZTS systémů navrhujeme dle ČSN EN a dle doporučení České asociace pojišťoven.
Uvedená norma rozlišuje 4 stupně dle rizika:
stupeň zabezpečení 1 pro nízké riziko (garáže, sklepy…)
stupeň zabezpečení 2 pro nízké až střední riziko (obytné prostory, domy, chaty…)
stupeň zabezpečení 3 pro střední až vysoké riziko (komerční objekty s vyšším rizikem)
stupeň zabezpečení 4 pro vysoké riziko (bankovní domy)
Navrhneme Vám systém, který bude plně vyhovovat Vaším požadavkům. Naše zkušenosti a odbornost zajistí kvalitní návrh, který bude splňovat zadané bezpečnostní požadavky.
Na základě návrhu zpracujeme cenovou kalkulaci. Předem budete znát náklady spojené s instalací a provozem.
Náš profesionální realizační tým provede odbornou instalaci. Samozřejmé je důkladné zaškolení a seznámení se systémem.
Nahoru